Poczucie bezpieczeństwa obywateli w państwie | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Poczucie bezpieczeństwa obywateli w państwie PDF Drukuj Email
Państwo wolne od przemocy. Przedstaw różnorodne czynniki, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli w państwie.

Przemoc w państwie powoduje brak poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Istnieje dużo różnorodnych czynników wpływających na te nastroje społeczne. W mojej pracy postaram się przedstawić najważniejsze z nich. Uzasadniając moją wypowiedź, odwołam się do materiałów zamieszczonych w arkuszu.
Przemoc w kraju demokratycznym wiąże się z konfliktami pomiędzy członkami społeczności lub jest związana z zagrożeniem ataku ze strony innego państwa lub raczej grupy osób. Aby ograniczyć strach, państwo powinno dbać o dobrze rozwinięta funkcję wewnętrzną i zewnętrzną. Obecnie w Polsce niestety poczucie zagrożenia jest dość wysokie. Analizując dane z materiału nr 1 zamieszczonego w zadaniu 19, które są raportem CBOS-u na temat poczucia zagrożenia przestępczością w Polsce, można wywnioskować, że od roku 1987 do 1995 następował stały, gwałtowny wzrost poczucia zagrożenia. Później, do roku 2004 utrzymywał się pomiędzy 70-82% z tendencją zwyżkową w marcu 2004. Jednak szczyt braku poczucia bezpieczeństwa przypadał na rok 2001. Było to związane z atakami terrorystycznymi w USA, co będzie pierwszym czynnikiem stresogennym.
Zniszczenie wież WTC w Nowym Jorku przez talibów, uzmysłowiło ludności wszystkich krajów, że terroryzm nie jest wyimaginowanym zagrożeniem. Udowodniły to także kolejne zamachy w innych państwach Europejskich. Na chwilę cały świat przeraził się wizją masowych zabójstw niewinnych ludzi i zmotywował rządzących do walki prewencyjnej w postaci budowania baz antyrakietowych oraz bezpośredniej walki z bojówkami terrorystycznymi na bliskim wschodzie. Poczucie bezpieczeństwa w Polsce jest związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, ze względu na nasz udział w takich organizacjach jak NATO, ONZ czy Unia Europejska, oraz wytwarzaniu się społeczeństwa globalnego.
Szybkość dostarczania informacji nie jest dziś bez znaczenia. Tą działalnością zajmują się media, które także wpływają na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Dzieje się tak, ponieważ media są niejako wszechobecne, dostęp do Internetu i prasy jest powszechny, a niemal w każdym domu znajduje się telewizor lub chociażby radio. Współcześnie, jesteśmy wręcz bombardowani informacjami, a ich ilość i sposób doboru nie pozostaje bez znaczenia dla naszej wizji świata. Media manipulują odbiorcami, kształtując opinię publiczną, ponieważ pokazują i uwypuklają wybrane przez siebie zagadnienia. Moim zdaniem, przynajmniej około połowy informacji dotyczy negatywnych zjawisk: klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, a przede wszystkim przestępstw. Można by powiedzieć, że to niejako media kreują niebezpieczne państwo.
Jeśli chodzi o liczbę i rodzaj przestępstw, także oczywiście wpływa to na poczucie zagrożenia. Zgodnie z tabelą zamieszczoną w materiale 3 w zadaniu 19 arkusza, najczęstszymi przestępstwami w roku 2003 są przestępstwa o charakterze kryminalnym, kradzieże oraz kradzieże z włamaniem. Liczba przestępstw ogółem gwałtownie wzrosła. W roku1993 wynosiła ona 852.507, a w 2003 już 1.466.643. Tak duża różnica może budzić niepokoje wśród społeczeństwa, oraz zwiększoną troskę o własne mienie i życie. Liczby te mogą również sugerować małą skuteczność w zwalczaniu przestępczości w Polsce, co należy przede wszystkim do zadań policji i prokuratury.
Następnym czynnikiem jest właśnie sprawność funkcjonowania organów państwa. Mała wykrywalność przestępstw rodzi poczucie zagrożenia i nieufność w stosunku do aparatu państwa. Ważna jest także działalność sądownictwa. Aby obywatele czuli się bezpiecznie, muszą mieć pewność, że procesy odbywają się szybko, sprawiedliwie, sędziowie są niezawiśli, a wymierzane kary są adekwatne do popełnionych wykroczeń. Niestety, w Polsce wiele spraw się przedawnia ze względu na nieudolność jurysdykcji i przeciąganie się procesów w czasie. W ten sposób wielu przestępców mniejszej lub większej skali pozostaje na wolności. Tak samo wymierzane wyroki są często niewielkie, lub podlegają częściowemu umorzeniu w przyszłości. To sprawia, że ofiary czują się wciąż zagrożone i boją się zemsty ze strony skazanego, który szybko wyjdzie z więzienia, nawet, jeśli grozi kolejnym aktom przemocy wobec tych samych osób.
Ze względu na brak zaufania do instytucji sądu, niewielu korzysta też z możliwości występowania jako świadek incognito. Takie prawo przysługuje wszystkim, którzy popełnili dane przestępstwa, ale w zamian za niekaralność, pomagają państwu ująć wspólników. Instytucja świadka incognito może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa ze względu na ułatwienie wykrycia szajek, ale z drugiej strony jeden z jej członków wciąż pozostaje na wolności.
Kolejnym czynnikiem jest stosowanie kary śmierci. W niektórych państwach obywatele opowiadają się za przywróceniem tego najsroższego wymiaru kary, ponieważ czują się bezpieczniejsi wiedząc, że bandyci mający na swoim sumieniu ciężkie zbrodnie, nikomu już nie zagrażają. Jednak kara śmierci budzi duże kontrowersje i nic nie wskazuje na możliwość wprowadzenia jej w najbliższym czasie w Polsce.
Jednak można by zadbać o sprawiedliwy wymiar pozostałych kar. Na poczucie bezpieczeństwa obywateli wpływa gwarancja nieuchronności i surowości kar. Polacy domagają się, by wyroki były proporcjonalne do zbrodni, ale także by przede wszystkim spotykały wszystkich winnych. Każdy przestępca powinien mieć świadomość, że kara za jego czyny jest wielce prawdopodobna i przyjdzie na niego prędzej czy później. Tymczasem większość zbrodniarzy cieszy się niekaralnością i nic nie wskazuje na szybkie ujęcie ich.
Następną niebagatelną sprawą jest najbliższe otoczenie jednostki, wpływające na jej sądy na temat bezpieczeństwa. Jeśli dana osoba mieszka w rejonie, gdzie często zdarzają się rozboje czy bójki, będzie ona uważała Polskę za bardziej niebezpieczną, niż osoba nie mająca podobnych doświadczeń. Wskazuje to na subiektywizm problemu. Oczywistym jest, że zdarzenia, z jakimi się spotykamy na co dzień, a szczególnie te z dzieciństwa, katalizują nasz obraz rzeczywistości. Kiedy ktoś mieszka w dzielnicy gangów, to nawet jeżeli jest to jedyna taka dzielnica w całym kraju, będzie uważał problem za duży i raczej powszechny.
Nie bez znaczenia, choć może nie najważniejszy, jest status majątkowy. Osoby bogatsze będą się czuły bardziej zagrożone ze względu na wielość dóbr, które mogą stracić. Osoby mniej zamożne, nie będą upatrywały w każdym przechodniu złodzieja czyhającego na ich portfel czy zegarek. Przesadne zwracanie uwagi na podejrzane zachowania wytwarza w nas przekonanie o ich powszechności.
Reasumując, istnieje wiele bardzo różnych czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa obywateli w państwie. Poczynając od prawa, grożących sankcji, przez sądy o nich decydujące, skuteczność policji, po subiektywny odbiór rzeczywistości zależny od otoczenia, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz obrazu kreowanego przez media. To wszystko składa się na wizję kraju i przekłada się na konkretne wyniki w sondażach. Moim zdaniem, przemoc w państwie polskim jest wciąż obecna, a władza ma problem z jej wyeliminowaniem. Wiąże się to z nieprawidłowym funkcjonowaniem organów i instytucji państwa, oraz konfliktach pośród obywateli. Według mnie, ważne jest działanie od zewnątrz- poprzez doskonalenie prawa, a także od wewnątrz- poprzez zmienianie świadomości obywateli, nauczenie ich budowania kapitału społecznego opartego na wzajemnym zaufaniu. Uważam, że na przemoc nie pomogą represje, ponieważ przymus także może rodzić przemoc. Ważniejsze jest, by ludzie szanowali siebie nawzajem i potrafili sobie pomagać.

Autor: Anita Sparzyńska
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa