Ważne instytucje i nazwiska do zapamiętania | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Ważne instytucje i nazwiska do zapamiętania PDF Drukuj Email
Uwaga: (Dane aktualne na 23.7.2010)

Polska

Prezydent RP ? Bronisław Komorowski

Byli prezydenci Polski od roku 1989

Wojciech Jaruzelski 1989-1990
Lech Wałęsa 1990-1995
Aleksander Kwaśniewski 1995-2005
Lech Kaczyński 2005-2010

Premier RP ? Donald Tusk 2007-

Byli premierzy od 1989

Tadeusz Mazowiecki 1989-1991
Jan Krzysztof Bielecki 1991-1991
Jan Olszewski 1991-1992
Waldemar Pawlak 1992-1992
Hanna Suchocka 1992-1993
Waldemar Pawlak 1993-1995
Józef Oleksy 1995-1996
Włodzimierz Cimoszewicz 1996-1997
Jerzy Buzek 1997-2001
Leszek Miller 2001-2004
Marek Belka 2004-2005
Kazimierz Marcinkiewicz 2005-2006
Jarosław Kaczyński 2006-2007

Skład Rady Ministrów

Waldemar Pawlak - wicepremier, minister gospodarki
Jerzy Miller - minister spraw wewnętrznych i administracji
Elżbieta Bieńkowska - minister rozwoju regionalnego
Michał Boni - minister-członek Rady Ministrów
Krzysztof Kwiatkowski - minister sprawiedliwości
Adam Giersz - minister sportu i turystyki
Jolanta Fedak - minister pracy i polityki społecznej
Cezary Grabarczyk - minister infrastruktury
Aleksander Grad - minister skarbu państwa
Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej
Bogdan Klich - minister obrony narodowej
Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego
Ewa Kopacz - minister zdrowia
Andrzej Kraszewski - minister środowiska
Jan Vincent-Rostowski - minister finansów
Marek Sawicki - minister rolnictwa i rozwoju wsi
Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych
Bogdan Zdrojewski - minister kultury i dziedzictwa narodowego

Sejm

Marszałek Sejmu: Grzegorz Schetyna
Wicemarszałkowie Sejmu:
Jarosław Kalinowski (PSL)
Stefan Niesiołowski (PO)
Krzysztof Putra (PiS) do 10 kwietnia 2010
Jerzy Szmajdziński (Klub Poselski Lewica, SLD) do 10 kwietnia 2010
Ewa Kierzkowska (PSL), od 18 czerwca 2009
Jerzy Wenderlich (Klub Poselski Lewica, SLD) od 8 lipca 2010

Senat

Marszałek Senatu: Bogdan Borusewicz
Wicemarszałkowie Senatu: Marek Ziółkowski, Zbigniew Romaszewski.
Krystyna Bochenek (do 10.4.2010).

Rzecznik Praw Obywatelskich: Prof. Irena Lipowicz
Janusz Kochanowski 2006 - 2010

Rzecznik Praw Dziecka: Marek Michalak 2008 -
Prezes Najwyższej Izby Kontroli: Jacek Jezierski 2007 -
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego: Lech Gardocki 1998 ?
Prezes Trybunału Konstytucyjnego: Bohdan Zdziennicki 2008 -

Najważniejsze organizacje międzynarodowe do których należy Polska

Organizacje ogólnoświatowe:
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Organizacje Europejskie i Euroatlantyckie:
Unia Europejska
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
Rady Europy (CoE)

Organizacje i Inicjatywy Lokalne:
Trójkąt Weimarski
Grupa Wyszehradzka
Rada Państwa Morza Bałtyckiego
Inicjatywa Środkowoeuropejska

Unia Europejska

Główne organy Wspólnot Europejskich i ich skład

Rada Europejska
Kadencja: brak kadencyjności
Ilość członków: tworzą ją szefowie państw lub rządów.

Komisja Europejska
Kadencja: 5 lat
Ilość członków: 27
Ilość członków z Polski: 1

Parlament Europejski
Kadencja: 5 lat
Ilość członków: obecnie 785
Ilość członków z Polski: 54

Rada Unii Europejskiej
Kadencja: brak kadencyjności
Ilość członków: Tworzą ja ministrowie państw członkowskich

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich:
Kadencja: 6 lat
Ilość członków: 27
Ilość członków z Polski: 1

Trybunał Obrachunkowy:
Kadencja: 6 lat
Ilość członków: 27
Ilość członków z Polski: 1

Komitet Ekonomiczno Społeczny
Kadencja: 4 lat
Ilość członków: 344
Ilość członków z Polski: 21

Komitet Regionów
Kadencja: 4 lat
Ilość członków: 344
Ilość członków z Polski: 21

Przewodniczący Komisji Europejskiej: Jose Barroso (Portugalia)
Sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej: Javier Solana (Hiszpania)
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego: Jerzy Buzek (Polska)
Polski członek Komisji Europejskiej: Paweł Samecki- komisarz ds. polityki regionalnej
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: Nikiforos Diamanduros (Grecja)

Świat

Ważniejsi politycy na świecie oraz władze w państwach sąsiedzkich Polski:

Barack Obama ? prezydent USA
Nicolas Sarcozy ? prezydent Francji
José Luis Rodríguez Zapatero ? premier Hiszpanii
Silvio Berlusconi ? premier Włoch
David Cameron ? premier Wielkiej Brytanii
Niemcy:
Prezydent: Horst Köhler
Kanclerz: Angela Merkel
Rosja:
Prezydent -
Dmitrij Miedwiediew
Premier - Władimir Putin
Czechy
Prezydent ? Vaclav Klaus
Premier ?
Jan Fischer
Słowacja:
Prezydent ? Ivan Gasparovic
Premier ? Iveta Radičová
Litwa
Prezydent ? Dalia Grybauskait?
Premier ? Andrius Kubilius
Białoruś
Prezydent ? Aleksandr Łukaszenka
Premier- Siarhiej Sidorski
Ukraina
Prezydent ? Wiktor Juszczenko
Premier ? Julia Tymoszenko

Monarchowie Europejscy:

Belgia ? król Albert II
Dania - królowa Małgorzata II
Hiszpania ? król Juan Carlos I
Holandia ? królowa Beatrix
Norwegia ? król Harald V
Szwecja ? król Karol XVI Gustaw
Wielka Brytania ? królowa Elżbieta II

Sekretarz generalny ONZ: Ban Ki Mun (Korea Pd.) ? od 2007-
Sekretarz generalny NATO: Anders Fogh Rasmussen (Holandia)

Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej organizacje wyspecjalizowane:

Nazwa
Rok założenia Siedziba Działalność
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) 1945 Nowy Jork Stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) 1919 Genewa Podejmuje międzynarodowe inicjatywy w celu poprawy warunków pracy i życia pracujących.
Organizacja NZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 1945 Rzym Polepszanie warunków życia ludności wiejskiej, podnoszenie poziomu wyżywienia ludności, polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa oraz zapobieganie klęskom głodu
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 1946 Genewa Dążenie do poprawy i ochrony zdrowia wszystkich ludzi.
Organizacja NZ do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 1946 Paryż Pomoc w rozwoju oświaty i szkolnictwa, poparcie rozwoju kultury i jej wymiany w skali światowej, pomoc w rozwoju nauki i techniki oraz sprzyjanie swobodnemu przepływowi myśli, idei i wiedzy naukowej.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) 1944 ? konferencja Bretton Woods Waszyngton Działanie na rzecz stabilizacji finansowej państw członkowskich, popieranie współpracy walutowej, przyczynianie się do utrzymania stałości walut i utrzymywanie płynności w międzynarodowych obrotach finansowych.
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) 1946 Waszyngton Wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów członkowskich poprzez udzielanie na preferencyjnych warunkach pomocy kapitałowej na konkretne przedsięwzięcia i programy rozwojowe.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej 1957 Wiedeń Koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie badań nad energią atomową i jej pokojowym wykorzystaniem.
Światowa Organizacja Handlu (WTO) 1995 Genewa Liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualne.

Najważniejsze organizacje międzynarodowe:

Nazwa Rok założenia Siedziba Działalność
Rada Europy 1949 Strasburg Ochrona praw człowieka, dążenie do utrzymania demokracji, współpraca w dziedzinie oświaty i kultury.
OBWE 1995 Wiedeń Zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie.
NATO 1949 Bruksela Zagwarantowanie - środkami politycznymi i militarnymi - wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim.

Autorzy: Paweł Nowak, Karol Macios, Piotr Piekarzewski
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa