Wartości społeczne | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Wartości społeczne PDF Drukuj Email

Definicja wartości społecznych

Wartości społeczne to przekonania uznawane w określonych zbiorowościach i dotyczące norm zachowania społecznego oraz hierarchii wartości. Wartości społeczne wyznaczają kierunek aktywności zarówno jednostki jak i społeczności.

Konstytucja gwarantuje wartości społeczne.

Konstytucja III RP systematyzuje katalog wolności, praw i obowiązków według kryterium materialnego, nadaje poszczególnym rodzajom wolności i praw swą nazwę.

W Konstytucji zawarte są:

- wolności i prawa osobiste (art. 38 ? 56)
- wolności i prawa polityczne (art. 57 ? 63);
- wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (art. 64 ? 76);
- jednolity katalog obowiązków (art. 82 ? 86).
Artykuły 77 ? 81 ustawy zasadniczej traktują o środkach ochrony wolności i praw.

Art. 30 stwierdza przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka.

Cnoty obywatelskie

Wartości społeczne określa się również synonimem cnoty obywatelskiej. Cnoty obywatelskie przyczyniają się do tworzenia dobra wspólnego, wartości niezwykle istotnej w systemie demokratycznym. Ze względu na swoją wysoką jakość powinny kształtować postępowanie obywatela. Cnoty tworzą paradygmat obywatela, są wyznacznikiem jego działalności. Istnieją różne katalogi cnót obywatelskich.

Najczęściej wymieniane cnoty obywatelskie to:

Dyscyplina wewnętrzna, czyli umiejętność narzucania sobie przez obywatela ściśle wyznaczonych i sprecyzowanych planów działania i konsekwencja w ich realizacji. Dyscyplina wewnętrzna jest istotna w działalności obywateli w organizacjach, w instytucjach publicznych;

Tolerancja

Tolerancja to poszanowanie potrzeb, poglądów i zachowań innych ludzi. W życiu politycznym umożliwia zawieranie kompromisów z antagonistami politycznymi.

Tolerancja nie oznacza jednak akceptacji czy popierania postaw i poglądów, które uważane są za błędne. Tolerancja nie może także oznaczać obojętności na zło.

Postawa tolerancji nie dotyczy sytuacji, w których poglądy czy zachowania innych ludzi są zagrożeniem dla mienia, bezpieczeństwa i życie innych obywateli;

Uspołecznienie czyli możliwości angażowania się w działania  społeczne

Uspołecznienie polega na zainteresowaniu i zaangażowaniu obywatela w sprawy społeczne.

Społeczeństwo demokratyczne i obywatelskie stwarza wiele możliwości działania. Są to między innymi:

1. Akcje charytatywne
2. Wolontariat młodzieżowy - dobrowolna, nieodpłatna, bezinteresowna i systematyczna praca na rzecz osób potrzebujących. Wolontariuszem może zostać każdy.
3. Organizacje społeczne i polityczne
4. Samorządy
5. Wybory
6. Referenda

Szacuje się, że obecnie w działalność wolontariatu jest zaangażowanych około 2 miliony Polaków. Najbardziej znane organizacje to między innymi: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Polski Czerwony Krzyż.
Czynniki aktywności społecznej
Czynnikami, które mają wpływ na poziom aktywności obywateli i kształtowanie wartości społecznych, są:

1. Wychowanie w rodzinie;
2. Wzorce społeczne środowiska, normy społeczne;
3. Hierarchia wartości społecznych (dobro wspólne czy egoizm);
4. Wychowanie w szkole, popieranie inicjatyw dzieci i młodzieży;
5. Sytuacja ekonomiczna, możliwość bezinteresownego poświecenia wolnego czasu;
6. Dostęp do informacji o możliwym zaangażowaniu i stopień promocji aktywności obywatelskiej;
7. Postawa patriotyczna, tradycje rodzinne, zawodowe;
8. Obraz polityki w mediach oraz w poczuciu społecznym.

Krytycyzm jest postawą obywatela, którego charakteryzuje umiejętność właściwej oceny zjawisk, poglądów oraz akceptacja tylko tych informacji, które są właściwie uzasadnione. Postawa krytyczna dotyczy także własnych poglądów obywatela i wyraża się gotowością ich zmiany w przypadku pojawienia się przemawiających za zmianą argumentów. Taka postawa krytyczna jest niezwykle istotna w społeczeństwach demokratycznych, gdzie w przestrzeni publicznej ścierają się różne poglądy;

Odpowiedzialność za słowa to świadomość, że wystąpienia na forum publicznym mogą naruszać interesy innych ludzi. Odpowiedzialność za słowa oznacza także gotowość ponoszenia konsekwencji swoich wypowiedzi oraz dotrzymania obietnic
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa