Systemy partyjne | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Systemy partyjne PDF Drukuj Email

Definicja systemu partyjnego

System partyjny tworzą partie, ich układ w danym systemie politycznym oraz wzajemne relacje ( relacje konkurencji lub współpracy w ramach koalicji) na który mają wpływ jego elementy, takie jak: reguły prawne regulujące ramy działania partii oraz uwarunkowania społeczne

System partyjny a partia polityczna

Partia polityczna to dobrowolna organizacja polityczna zrzeszająca grupę ludzi. Organizacja ta posiada statut, który określa jej strukturę organizacyjną, formy działania, relacje między członkami oraz zasady dyscypliny partyjnej. Ze statutu wynikają również funkcje partii. Jej celem jest uzyskanie poparcia wyborczego, które umożliwi zdobycie lub utrzymanie władzy oraz realizowanie określonego programu. Partia polityczna formułuje określone strategie w celu zrealizowania założonych celów. Partia posiada nazwę, która z reguły odwołuje się do koncepcji programowych.

Podział systemów partyjnych

Podział systemów partyjnych ze względu na liczbę partii w systemie (Jean Blondel)

System jednopartyjny (monopartyjny)

W nauce czasami nie uznawany za system partyjny. Istnieje w niedemokratycznych reżimach politycznych, które wykluczają istnienie mechanizmów rywalizacji politycznej. W praktyce politycznej jest to zakaz istnienia innych partii oprócz rządzącej. System jednopartyjny jest charakterystyczny dla państw totalitarnych.
System dwupartyjny
Oznacza taki układ, w którym podział władzy dokonuje się tylko pomiędzy dwoma ugrupowaniami politycznymi, najczęściej lewicowym i prawicowym. O systemie dwupartyjnym mówi się, gdy dwa ugrupowania kontrolują łącznie 90 % mandatów w parlamencie, bez względu na to ile partii bierze udział w wyborach. Systemy dwupartyjne gwarantują stabilne i trwałe rządy, dlatego określa się je również rządami równowagi. System dwupartyjny występuje np. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Czasami wyróżnia się jeszcze tzw. system dwuipółpartyjny gdzie najsilniejsza partia uzyskuje 45 % głosów, partia druga pod względem siły uzyskuje 45% poparcia, trzecia w kolejności około 15 %,
System Wielopartyjny
W systemie wielopartyjnym istnieje wiele partii, które mają szanse uczestniczenia we władzy. Gabinety koalicyjne są bardzo często nietrwałe. Wyróżnia się system wielopartyjny z partią dominującą gdzie jedna partia uzyskuje około 45 % poparcia, natomiast pozostałe w granicach 15-20 %. System partyjny bez partii dominującej to system w którym głosy są mniej więcej równo rozłożone i każda partia uzyskuje ok. 15-20% poparcia.
Autor: Karol Macios
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa