Społeczeństwo obywatelskie | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Społeczeństwo obywatelskie PDF Drukuj Email

Definicja społeczeństwa obywatelskiego

Za prekursora społeczeństwa obywatelskiego uważa się Arystotelesa. Twierdził on, że państwo jest najwyższą formą istnienia społeczeństwa i powołane jest dla dobra jednostki.

Cechy społeczeństwa obywatelskiego

? działa w ramach obowiązującego prawa i konstytucji - jedynie w warunkach systemu demokratycznego
? istnienie prawnego systemu ochrony praw i wolności obywatelskich ? wolność słowa, prawo zgromadzeń, zrzeszania się
? istnieją instytucje gwarantujące poprawne działanie prawa (sądy, trybunały, policja)
? każdy rodzaj władzy ma swój zakres kompetencji określony przez prawo
? naród może weryfikować posłów, senatorów i prezydenta poprzez wybory; powołuje władze państwowe na drodze demokratycznych wyborów
? społeczeństwo jest niezależne od instytucji państwa
? prawna gwarancja swobody tworzenia przez obywateli różnych organizacji wyrażających ich interesy np. partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia ? społeczeństwo samoorganizuje się, nie czeka na działanie państwa
? prawo obywateli do manifestowania swojego niezadowolenia, pod warunkiem, że nie łamią oni obowiązującego prawa

Obywatelskie nieposłuszeństwo

Obywatele z powodów, które uznają za słuszne, świadomie naruszają obowiązujące prawo. Obywatele protestują przeciwko samemu prawu. Celem obywatelskiego nieposłuszeństwa jest wymuszenie zmiany niesprawiedliwego prawa lub decyzji władz wykonawczych.

Cechy nieposłuszeństwa obywatelskiego

? pokojowe ? pozbawione elementów przemocy
? obrona bardzo ważnych wartości lub walka o nie (np. walka o demokracje, prawa człowieka, niepodległość)
? nie nakładanie interesów przywódców nad interes narodu
? przywódcy nieposłuszeństwa obywatelskiego muszą liczyć się z konsekwencjami swego postępowania (represje, kary itp.)
Przykładem obywatelskiego nieposłuszeństwa była działalność Solidarności, Martina Lutra Kinga czy Mahatmy Gandhiego.
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa