Ściąga z Wiedzy o społeczeństwie - Migracje w Polsce | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Sytuacja migracyjna w Polsce PDF Drukuj Email

Migracje w Polsce

Od wielu lat utrzymuje się ujemne saldo migracyjne ? więcej ludzi opuszcza Polskę, niż do niej przyjeżdża. W ostatnim czasie (zwłaszcza po wstąpieniu do UE) Polska jest krajem atrakcyjnym dla uchodźców. Część z nich traktuje Polskę jako kraj tranzytowy do Europy Zachodniej.

Największe skupiska Polonii na świecie

Ameryka Pn (Nowy Jork, Chicago), Niemcy (Berlin, Hamburg), Francja, Ukraina, Litwa, , Rosja, Kazachstan, Wielka Brytania
Po II wojnie światowej występowała migracja wewnątrz kraju. Przeludnienie i ukryte bezrobocie na wsi i małych miasteczkach powodowało masowe migracje ludności do dużych miast. W latach 90. migracje wewnętrzne się ustabilizowały. Nowym zjawiskiem w latach 90. stała się imigracja do Polski obywateli innych państw ? głównie obywatelki byłego Związku Radzieckiego oraz mieszkańców Dalekiego Wschodu.

Formy migracji

Emigracja ? stałe opuszczenie własnego państwa
Imigracja ? przyjazd do obcego państwa w celu osiedlenia się
Reemigracja ? ponowny wyjazd z kraju osób, które powróciły z emigracji
Deportacja ? wysiedlenia
Repatriacja ? powrót do kraju przymusowo wysiedlonych np. jeńców wojennych, uchodźców

Wyróżnia się także migracje przymusowe ? np. przesiedlenia

Migracje polityczne w Polsce

W Polsce emigracje polityczne narodziły się w wyniku rozbiorów, powstań narodowych, następstw II wojny światowej oraz sprzeciwu wobec systemu komunistycznego. Po zakończeniu wojny nastąpiło nasilenie ruchów migracyjnych. Władze polskie przesiedlały przymusowo, głównie na tereny tzw. ziem odzyskanych, Ukraińców i Łemków (ludność Beskidu Niskiego) w ramach akcji ?Wisła?. Ostania wielka fala emigracji miała miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego w latach 1982-1983.
Migracje ekonomiczne w Polsce
Związane z trudną sytuacja materialną ludności. Są one silnie związane z migracjami politycznymi i sytuacją wewnętrzna kraju ? wiele osób wyjeżdża w celach zarobkowych.
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa