WOS ściąga - Współczesne formy organizacji społeczeństwa | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Współczesne formy organizacji społeczeństwa PDF Drukuj Email

Społeczeństwo industrialne (przemysłowe)


Ukształtowało się na przełomie XIX i XX wieku. Jego genezę należy wiązać z postępem technicznym, powstaniem nowych technologii produkcji (maszyna parowa, energia elektryczna), rozwojem przemysłu i PRODUKCJI MASOWEJ. Podstawą gospodarki stał się przemysł, a społeczeństwa ? robotnicy. Rozwój przemysłu pociągnął za sobą wzrost liczby ludności miast. Społeczeństwo industrialne charakteryzowało się dużą ruchliwością społeczną (horyzontalną i wertykalną).

Społeczeństwo postindustrialne (poprzemysłowe)

tego określenia używa się na oznaczenie społeczeństwa wysoko rozminiętego ekonomicznie (automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci znaczenie przemysł ciężki. Znaczna większość ludzi zamieszkuje duże aglomeracie miejskie i rozwija się kultura masowa.

Społeczeństwo globalne

Związane jest z procesami integracji ekonomicznej zachodzącymi na całym świecie, z przyjmowaniem wzorców kulturowych wywodzących się głównie ze Stanów Zjednoczonych. Marshall McLuhan przedstawił wizję współczesnego świata jako globalnej wioski, w której odległości nie odgrywają już tak istotnej roli, a możliwość komunikowania się są nieograniczone. Następuje powstawanie ponadnarodowych organizacji i instytucji ekonomicznych (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu).

Społeczeństwo informacyjne

Jego rozwój związany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (m.in. internet). W społeczeństwie informacyjnym najważniejsza rolę odgrywa zarządzanie informacją, szybkość jej przepływu i przetwarzanie. Duża liczba pracowników zatrudnionych w tym sektorze (ponad 50% zatrudnionych).

Społeczeństwo masowe

Charakteryzuje się dużym zurbanizowaniem, ogromnym znaczeniem środków masowego przekazu. Społeczeństwo masowe jest konformistyczne i podatne na wpływy reklam, manipulacji politycznej. Pojawia się kult przyjemności, zanikają elity umysłowe. Charakteryzuje się konsumpcyjnym stosunkiem do życia oraz biernością w życiu politycznym.

Społeczeństwo wolnego czasu

Automatyzacja, informatyzacja pozwoliły w XX wieku znacznie skrócić czas pracy. Większa ilość czasu wolnego przyczyniła się do rozwoju kultury masowej. Paradoksem epoki społeczeństwa wolnego czasu jest nasilające się zjawisko pracoholizmu i podejmowania dodatkowej pracy.

Możemy wyróżnić także społeczeństwa otwarte i zamknięte ? tej typologii dokonali Henri Bergson oraz Karl Popper.

Społeczeństwo otwarte

To społeczeństwo demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów. Opiera się na tolerancji, pluralizmie, akceptuje różnice polityczne, rasowe, światopoglądowe. Gwarancją równości obywateli są prawa obywatelskie.

Społeczeństwo zamknięte

W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu społeczeństwa. Pozycje w hierarchii społecznej uzyskujemy w wyniku własnej pracy, starań, decyzji (nie wynikają z faktu urodzenia w tej czy innej kaście czy rodzinie). Ruchliwość społeczna jest bardzo ograniczona czy wręcz niemożliwa.

Autor: Agnieszka Moskwa
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa