Ściągi z wosu - Typy rodzin| wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Typy rodzin PDF Drukuj Email

Typy rodzin ze względu na wielkość:

? mała (rodzina nuklearna) ? dwa pokolenia (rodzice i dzieci)
? duża ? 3 lub więcej pokoleń starszych historycznie (dziadkowie, rodzice, wnuczkowie)

Typy rodzin ze względu na tzw. dopełnienie socjologiczne:

? pełna ? rodzice + dzieci
? niepełna ? składa się z samych rodziców albo też jeden z rodziców i dziecko

Typy rodzin w zależności od hierarchii poważania i znaczenia w rodzinie:

? patriarchalna ? rodzina z dominującą pozycją mężczyzny (ojca)
? matriarchalna ? dominującą pozycję w rodzinie zajmuje kobieta
? egalitarna ? małżonkowie mają równe prawa i obowiązki

Typy rodzin w zależności od dziedziczenia nazwiska i majątku, pozycji społecznej:

? patrylinearna ? dziedziczenie w rodzinie następuje po ojcu (w linii męskiej)
? matrylinearna ? dziedziczenie następuje po matce (zjawisko to występuje w społeczności żydowskiej)
Tezy potwierdzające, że rodzina jest podstawową komórką społeczną:
? historycznie najstarsza forma życia społecznego
? najpowszechniejsza grupa społeczna (ponieważ jej członkiem jest z reguły każdy człowiek)
? jest podstawą istnienia społeczeństwa (zapewnia jego ciągłość poprzez wychowywanie potomstwa)

Przynależność do danej rodziny jest automatyczna (jej członkami stajemy się z racji urodzenia). Władza rodzicielska wygasa wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletniości.

Powinowactwo ? związek rodzinny pomiędzy małżonkiem, a krewnymi współmałżonka.
Powodami ustania małżeństwa są:
- śmierć jednego z małżonków (lub uznanie go za zmarłego)
- rozwód ? jest orzekany przez sąd okręgowy gdy nastąpił trwały rozkład więzi duchowej i fizycznej między małżonkami i nie ma nadziei na jego wznowienie.
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa