WOS ściąga - Problemy społeczeństwa polskiego | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Problemy społeczeństwa polskiego PDF Drukuj Email
Najważniejsze problemu społeczeństwa polskiego:

Ubóstwo

Ubóstwo najczęściej wiąże się z bezdomnością i bezrobociem. Utrata pracy i gwałtowny spadek dochodów w skrajnych przypadkach prowadzi do eksmisji z miejsca zamieszkania. Walką z bezdomnością i ubóstwem zajmuje się system pomocy społecznej. Wspomaga on osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej. Także instytucje charytatywne oraz noclegownie oferują pomoc osobom potrzebującym. Jednak jedynym skutecznym sposobem złagodzenia tych problemów jest tworzenie nowych miejsc pracy.

Alkoholizm

Źródeł tego zjawiska można doszukiwać się w tradycji polskiej szlachty w XVII i XVIII wieku. Obecnie ok. 10% społeczeństwa polskiego nadużywa alkoholu. Prowadzi to do przemocy w rodzinie oraz do jej rozpadu. W ciągu ostatnich lat zmienił się model konsumpcji alkoholu. Szybko rośnie ilość wypijanego piwa i wina na rzecz spadku popytu na wódkę. Problem alkoholizmu coraz częściej zaczyna dotykać młodzieży oraz osób z wyższym wykształceniem (tzw. alkoholizm wyższych sfer).

Narkomania

Problem ten pojawił się w Polsce w latach 70., jednak dopiero w latach 90. stał się poważnym zjawiskiem społecznym. Do przyczyn narkomanii możemy zaliczyć modę na zażywanie narkotyków, łatwy dostęp do środków odurzających, chęć zaimponowania rówieśnikom i wejścia do zamkniętych grup. Ponadto za pomocą narkotyków uczniowie i studenci starają się zwiększyć możliwości organizmu, polepszyć percepcję i skrócić czas nauki. Chęć ucieknięcia w wizje narkotyczne często jest sposobem na radzenie sobie z problemami w domu czy w szkole. Pierwszą organizacją, która zaczęła walczyć z tym zjawiskiem, było stowarzyszenie MONAR, założone przez Marka Kotańskiego. Organizacja ta działa na terenie całego kraju i zajmuje się leczeniem narkomanów i chorych na AIDS. 

Prostytucja

Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo prostytucji

?    niski poziom wykształcenia szkolnego, brak przygotowania do zawodu ? prostytucja jako łatwy sposób zarobku
?    ubóstwo, bieda w rodzinie
?    wczesne rozpoczynanie kontaktów seksualnych z wieloma partnerami
?    problem alkoholowy rodziców lub opiekunów prawnych
?    czynniki związane z rodziną: rodziny niepełne (rozwody, separacje), kłótnie małżeńskie, niewystarczająca opieka, brak poczucia bezpieczeństwa
?    przynależność do grup młodzieżowych, częste ucieczki z domu, zmienność autorytetów
?    odrzucenie szkoły, dużo wolnego czasu

W Polsce prostytucja dziecięca nie jest jeszcze tak rozpowszechniona jak w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej to rodzice zmuszają dzieci do nierządu - warto zaznaczyć, że problem ten dotyka również chłopców. Najwięcej prostytutek wywodzi się z środowiska robotniczego (70%) oraz chłopskiego (15%). Nowym zjawiskiem są tzw. callgirls ? dziewczyny na telefon, które nie ograniczają się wyłącznie do usług seksualnych ? można się im wyżalić, porozmawiać, wynająć jako osoby towarzyszące na spotkanie biznesowe. Są to zazwyczaj kobiety z wyższym wykształceniem, znające języki obce, elokwentne. Ich klientami są obcokrajowcy oraz mężczyźni z sfer biznesu. Bardzo często młode kobiety i dziewczęta zwabione możliwością podjęcia pracy w krajach Europy Zachodniej trafiają do domów publicznych. Pozbawione możliwości kontaktu z rodziną zmuszone są do świadczenia usług seksualnych.

Skutki prostytucji

To m.in. duże ryzyko zachorowania na AIDS i choroby weneryczne. Ponadto doprowadza do zaburzeń emocjonalnych ? osoby prostytuujące się odczuwają złość w stosunku do płci przeciwnej, a w późniejszym czasie mają problemy z zawarciem związków.
Przestępczość

W latach 90. przestępczość zaczęła gwałtownie wzrastać. Negatywnym skutkiem przekształceń ekonomicznych i wzrostu zamożności społeczeństwa stała się przestępczość gospodarcza. Otwarcie Polski na świat doprowadziło do tego, iż na terenie naszego kraju działają ogniska międzynarodowych siatek przestępczych. Masowe stało się także piractwo informatyczne i fonograficzne, na które jest duże przyzwolenie społeczne. Politycy biorą udział w gigantycznych aferach korupcyjnych, o których regularnie informują media. Na poczucie braku bezpieczeństwa wśród Polaków wpływa niska wykrywalność przestępstw. Policja i organy ścigania często okazują się bezradne wobec włamań do mieszkań, kradzieży samochodów, pobić. Często ofiary rezygnują ze zgłaszania szkód uznając, że i tak nie mogą liczyć na pomoc, ponieważ wymiar sprawiedliwości jest przeciążony, a procesy trwają latami.

Sposoby zwalczania patologii społecznych

?    zaostrzanie kar dla przestępców
?    większa kontrola policji, monitoring na ulicach miast
?    pomoc społeczna trafiająca do najbardziej potrzebujących
?    akcyza wliczona w cenę alkoholu, która umożliwia realizowanie programów profilaktycznych dotyczących uzależnień
?    działalność organizacji społecznych oraz poszczególnych osób: MONAR, MARKOT, La Strada, Marek Kotański, Janina Ochojska
?    społeczny brak akceptacji na zachowania dewiacyjne ? reagowanie na zachowania chuligańskie na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej, w szkołach
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa