WOS ściąga - Problemy demograficzne na świecie i w Polsce | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Problemy demograficzne na świecie i w Polsce PDF Drukuj Email

Definicja społeczeństwa młodego

Społeczeństwo o dużym procentowym udziale dzieci i młodzieży w strukturze wieku nazywamy społeczeństwem młodym.

Definicja społeczeństwa starzejącego się

Społeczeństwa krajów, gdzie przyrost naturalny jest bardzo niski lub ujemny, charakteryzują się dużym udziałem procentowym ludzi w wieku starszym oraz zmniejszającą się ilością dzieci i młodzieży. Takie cechy są charakterystyczne dla krajów rozwiniętych ? ich społeczeństwa określa się jako starzejące się.

Przyczyny wysokiego przyrostu ludności w krajach rozwijających się:

? wysoki współczynnik dzietności ? duża liczba dzieci rodzona przez jedną kobietę
? duża liczba kobiet w wieku rozrodczym
? wielodzietny model rodziny podtrzymywany tradycją
? małe znaczenie środków antykoncepcyjnych, aborcji, świadomego planowania rodziny
? rozwój medycyny, szczepień ochronnych ograniczających epidemie
? zmniejszenie umieralności niemowląt
? wydłużenie życia

Przyczyny niewielkiego lub ujemnego przyrostu naturalnego

? mały współczynnik dzietności
? starzenie się społeczeństwa ? zmniejszenie się liczby kobiet w wieku rozrodczym
? powszechność antykoncepcji
? zmniejszenie się liczby zawieranych małżeństw
? wzrost liczby rozwodów
? indywidualizm, materializm, konsumpcyjny styl życia
? wydłużanie się okresu nauki
? emancypacja kobiet ? kobiety coraz częściej stawiają na samorealizacje, karierę zawodową

Wskaźnik feminizacji

W wielu krajach Trzeciego Świata kobiety mają 6-7 dzieci, gdyż zamożność i bezpieczeństwo na starość zależy od pracy licznej rodziny. W krajach rozwiniętych oboje rodziców dążą do samorealizacji ? posiadania własnych źródeł utrzymania, odpowiedniego wykształcenia i pozycji zawodowej. Dzieci traktuje się jako barierę utrudniającą osiągnięcie sukcesu w pracy. Bezpieczna starość w krajach rozwiniętych nie zależy od liczebności rodziny, bo opiekę zapewnia system ubezpieczeń społecznych i instytucje państwowe.

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i wzrostem gospodarczym długość życia wydłuża się. W krajach dotkniętych krwawymi wojnami wskaźnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) jest większy: przykładem jest Ukraina, Białoruś, Rosja. Przewaga kobiet nad mężczyznami jest największa w rocznikach, w których podczas wojen mężczyźni znajdowali się w wieku poborowym. Przewaga liczebna kobiet nad mężczyznami występuje prawie zawsze wśród mieszkańców wielkich miast, co jest spowodowane głównie migracja kobiet do aglomeracji, gdzie w związku z rozwojem usług łatwiej znajdują zatrudnienie.

POLSKA: Przeciętny wiek, w którym Polka decyduje się na dziecko wynosi 27 lat. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba zawieranych małżeństw, natomiast wzrosła liczba rozwodów. Obecnie współczynnik rozwodów oscyluje na poziomie 20%. Młodzi ludzie decydują się żyć w wolnych, niesformalizowanych związkach. Na taką sytuację wpływ ma brak tanich mieszkań, bezrobocie, emigracja za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia oraz konsumpcyjny styl życia.
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa