Ściągi z wosu - Funkcje rodziny | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Funkcje rodziny PDF Drukuj Email

Podstawowe funkcje rodziny


Funkcja prokreacyjna ? wydawanie na świat potomstwa; pozwala na biologiczne przetrwanie społeczeństwa oraz zaspokaja emocjonalno-rodzicielskie potrzeby współmałżonków

Funkcja socjalizacyjna ? polega na przygotowaniu dzieci do samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych; jest to szeroko rozumiane wychowanie dzieci, najlepiej dokonuje się przy współudziale obojga rodziców. W proces ten zaangażowane są także inne osoby, np. dziadkowie.

Funkcja ekonomiczna ? pozwala na zaspokajanie materialnych potrzeb rodziny; w skład każdej rodziny wchodzą osoby, które zdobywają środki na jej utrzymanie; dzięki ich aktywności rodzina może funkcjonować jako pewna całość; członkowie rodziny tworzą wspólnie gospodarstwo domowe

Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca ? polega na zapewnieniu środków niezbędnych do życia oraz sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi, chorymi lub starszymi członkami rodziny, którzy ze względu ma wiek i stan zdrowie nie mogą same zaspokoić własnych potrzeb

Funkcja rekreacyjna ? zaspokajanie potrzeby odpoczynku, relaksu, rozrywki (wspólne wyjście do kina, na mecz; oglądanie telewizji)

Funkcja seksualna ? rodzina jest społecznie akceptowaną formą współżycia płciowego

Funkcja stratyfikacyjna ? polega na nadawaniu przez rodzinę pozycji społecznej swoim członkom ? dzieci dziedziczą po swoich rodzicach pozycję społeczną (widać to szczególnie w kastowych społeczeństwach ? np. Indie. Na gruncie Polskim dobrym przykładem są np. ?kasty adwokackie? ? kancelarię dziedziczy się z dziada pradziada i ciężko ludziom spoza tego wąskiego kręgu wybić się na rynku)

Funkcja kulturowa ? przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego przez zapoznawanie ich z dziełami sztuki, literatury, zabytkami itp.

Rola społeczna (grupowa)

Zespół oczekiwań dotyczących zachowań człowieka związanych z daną pozycją jednostki w grupie.
Przykłady konfliktów ról społecznych:
 - rola żołnierza nie jest w pełni spójna z rolą katolika
 - rola dyrektora nie jest w pełni zgodna z rolą nauczyciela (brak czasu, wyjazdy)
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa