WOS ściąga - Wybory parlamentarne i partie polityczne w Polsce | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Wybory parlamentarne i partie polityczne w Polsce PDF Drukuj Email

Wybory parlamentarne

Cele wyborów:

?    zapewnienie stabilności politycznej ? wyłonienie większości zdolnej do powołania trwałego gabinetu
?    zdolność działania rządu z preferencjami i oczekiwaniami większości
?    osiągnięcie reprezentatywności ? władze powierza się tym, którzy mają poparcie większości
?    pozytywna selekcja kadr ? dobór najlepszych ludzi na stanowiska publiczne

Charakterystyka nawaźniejszych partii politycznych w polsce

PO

Platforma Obywatelska powstała w styczniu 2001 roku z inicjatywy Andrzeja Olechowskiego, Donalda Tuska i Macieja Płażyńskiego. Platformę zasilili z początku dawni działacze Unii Wolności o poglądach liberalnych, a także osoby z AWS oraz wielu ówcześnie niezwiązanych z polityką. Jedną z pierwszych publicznych akcji Platformy było zbieranie podpisów przeciw finansowaniu partii politycznych z kieszeni podatników.
Obecnie na program polityczny PO składają się:
?    podatek liniowy
?    wprowadzenie zasady wyborów większościowych z jednomandatowymi okręgami wyborczymi do Sejmu; zmniejszenie liczby posłów w Sejmie
?    daleko idące ograniczenie immunitetu parlamentarnego
?    sprzeciw wobec planów przywrócenia kary śmierci, legalizacji eutanazji oraz zmian w prawie dotyczącym przerywania ciąży
?    uproszczenie i zmniejszenie niektórych podatków
?    odbiurokratyzowanie gospodarki - zmniejszenie liczby wymaganych koncesji i zezwoleń związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej
?    zniesienie poboru do wojska i wprowadzenie armii zawodowej
?    wprowadzenie częściowej odpłatności za studia państwowe
?    upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb specjalnych

PiS

Prawo i Sprawiedliwość to centroprawicowa partia polityczna założona na fali popularności uzyskanej przez Lecha Kaczyńskiego podczas pełnienia przez niego funkcji ministra sprawiedliwości w latach 2000-2001. Działacze PiS wywodzą się w większości ze środowisk dawnego Porozumienia Centrum i AWS.
Główne postulaty PiS:
?    partia sprzeciwia się: legalizacji eutanazji, aborcji, narkotyków miękkich oraz rejestracji związków homoseksualnych
?    zaostrzenie kar dla przestępców w szczególności za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu
?    przywrócenie kary śmierci
?    utrzymanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i wyższych uczelniach państwowych
?    lustracja majątkowa polityków oraz upublicznienie nazwisk wszystkich agentów peerelowskich służb specjalnych
?    interwencjonizm w ramach gospodarki rynkowej
?    wprowadzenie dwóch stawek podatku PIT (18 i 32%)
?    wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie
?    sprzeciw wobec cięć w wydatkach socjalnych

PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe nawiązuje do dorobku partii chłopskich okresu międzywojennego. Jest bezpośrednim kontynuatorem PSL utworzonego przez Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka w 1945 roku. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią o charakterze centrowym, opierającą się na wartościach ludowych, narodowych i chrześcijańskich.
Główne założenia programowe:
?    interwencjonizm państwowy (zwłaszcza w rolnictwie)
?    sprzeciw wobec: przywróceniu kary śmierci, legalizacji eutanazji, aborcji, narkotyków miękkich, likwidacji powiatów, rejestracji związków homoseksualnych oraz rozdziału państwa od kościołów
?    rozwiązanie Senatu i powołanie izby samorządowej
?    natychmiastowe wycofanie polskich wojsk z Iraku
?    utrzymanie bezpłatnej edukacji i służby zdrowia
?    upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb

SLD

Ostatni Zjazd PZPR odbył się w styczniu 1990 r. Doszło wtedy do rozwiązania PZPR a działacze partyjni podjęli decyzję o założeniu nowej partii. Tak utworzono postkomunistyczną Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP). Przez pierwsze pięć lat istnienia tego ugrupowania przewodniczącym był Aleksander Kwaśniewski. SdRP została następnie przekształcona w SLD. Sojusz Lewicy Demokratycznej początkowo był koalicją wyborczą lewicowych ugrupowań politycznych: partii, związków zawodowych oraz stowarzyszeń społecznych. Główną siłą była Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Koalicja ta była ponownie odtwarzana w kolejnych wyborach parlamentarnych w latach 1993 i 1997. Sojusz Lewicy Demokratycznej jako partia polityczna został zarejestrowany w 1999 roku.

Do postulatów SLD należy m.in.:

?    zachowanie podatku progresywnego
?    zwiększenie płacy minimalnej
?    utrzymanie bezpłatnej edukacji i służby zdrowia
?    legalizacja związków partnerskich
?    finansowanie z budżetu państwa zabiegów zapłodnienia in vitro
?    wycofanie polskich wojsk z Iraku
?    partia sprzeciwia się m.in.: wprowadzeniu podatku liniowego, przywróceniu kary śmierci, legalizacji eutanazji, likwidacji powiatów i rozwiązaniu Senatu
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa