WOS ściąga - Sejm jego organy i struktura | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Sejm jego organy i struktura PDF Drukuj Email

Organy sejmu

Marszałek Sejmu ? wybierany z grona posłów na pierwszym posiedzeniu. Jest drugą po prezydencie osobą w państwie. Kompetencje marszałka Sejmu:
? zastępuje Prezydenta w razie niemożliwości sprawowania przez niego urzędu
? zwołuje i prowadzi posiedzenia Sejmu
? zarządza wybory prezydenckie
? przewodniczy obradom Zgromadzenia Narodowego
? reprezentuje parlament na zewnątrz
Prezydium Sejmu ? składa się z Marszałka Sejmu i wicemarszałków
Konwent Seniorów ? składa się z Prezydium Sejmu, przewodniczących klubów parlamentarnych i kół poselskich
Komisje sejmowe ? rozpatrują projekty ustaw i przygotowują opinie na posiedzenia plenarne, kontrolują wykonywanie ustaw i uchwał przez organy państwowe i samorządy. Komisje dzieli się na: stałe (funkcjonujące przez całą kadencję; zajmują się poszczególnymi działami spraw państwa np. komisja budżetowa, administracji i spraw wewnętrznych itp.), nadzwyczajne (powołane w przypadku określonej potrzeby; po zakończeniu prac ulegają rozwiązaniu) i śledcze (do zbadania określonej sprawy z prawem przesłuchania osób, zgodnie z kodeksem postępowania karnego ? komisja ta dysponuje szczególnymi uprawnieniami).


Zasada rozdzielności mandatu i innych funkcji publicznych mówi o tym, iż posłowie i senatorowie nie mogą łączyć mandatu m.in. z funkcją: Prezydenta RP, prezesa NIK-u, prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka KRRiTV, ambasadora, sędziego, prokuratora, urzędnika UOP-u, policjanta, zawodowego żołnierza, funkcją w administracji rządowej (np. nie można być wojewodą, należeć do Straży Granicznej, urzędu celnego, statystycznego itp.).

 

 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa