WOS ściąga - Opinia publiczna | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Opinia publiczna PDF Drukuj Email

Opinia publiczna i niezależne mass media jako fundamenty demokracji

Badanie opinii publicznej w systemie demokratycznym ma istotną rolę ? politycy chcą wiedzieć, co na dany temat myśli społeczeństwo. Umożliwia to kształtowanie programów politycznych i zapewnie dostosowanie postulatów do oczekiwań społeczeństwa. Najczęściej za głos opinii publicznej uznajemy stanowisko zajmowane przez większość obywateli. Jeśli znaczące grupy mają odmienne poglądy w tej samej sprawie, uznajemy, że opinia publiczna jest podzielona. Dla określenia opinii publicznej w jakiejś sprawie sięga się do badań sondażowych. Polegają one na tym, ze grupa reprezentatywna dla kraju lub regionu odpowiada na zestaw pytań

Największe ośrodki badań opinii publicznej w Polsce

? CBOS ? Centrum Badania Opinii Społecznej
? OBOP ? Ośrodek Badania Opinii Publicznej
? PBS ? Pracownia Badań Społecznych
? PENTOR

Olbrzymie znaczenie w kształtowaniu opinii społecznej ma telewizja, którą przeciętnie w krajach europejskich ogląda się około cztery godziny dziennie. Bezpośrednio na nasze przekonania mają wpływ także liderzy opinii, którzy cieszą się dużym zaufaniem społecznym.

Ludzie maja prawo do rzetelnej informacji na temat spraw publicznych. Dlatego tez obowiązkiem dziennikarzy jest podawanie sprawdzonych, wiarygodnych informacji. Rolą mediów jest analizowanie wydarzeń, wyjaśnianie ich przyczyn. Często natłok informacji sprawia, że bez komentarza objaśniającego konflikty czy spory na scenie politycznej, są one niezrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Szczególnie ważna jest funkcja kontrolna mediów ? w ostatnich latach dzięki mediom ujawniono wiele afer, m.in. aferę Rywina, PZU, Orlenu. W kilku przypadkach pod wpływem publikowanych w prasie zarzutów doszło do spektakularnych dymisji wysokich funkcjonariuszy publicznych. Media prezentują też opinie opozycji, organizacji pozarządowych oraz niezależnych ekspertów na temat planów władz i sposobu ich realizacji. Krytyka mediów może doprowadzić do zmiany polityki rządu.

W Polsce na straży ładu medialnego, wolności mediów i słowa stoi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której członków wybiera Sejm (2), Senat (1) i Prezydent (2). Zadaniem KRRiT jest ustalanie wysokości opłaty abonamentowej, udzielanie koncesji nadawcom radiowym i telewizyjnym, kontrolowanie programów pod kątem wartości chrześcijańskich i norm obyczajowych, określanie limitów czasowych dla emisji reklam oraz programów produkcji rodzimej i zagranicznej.

Najważniejsze media w Polsce: (wg nakładu/słuchalności)

? dzienniki: Fakt (tabloid ? wulgarne tytuły, duża czcionka, nacisk położony na zdjęcia, mało tekstu), Gazeta Wyborcza (dziennik polityczno-społeczny; pierwszy dziennik, który powstał w wyniku przemian ustrojowych w 1989 r.; wydania regionalne, liczne dodatki tematyczne), Polska The Times (dziennik, którego pierwsze 8 stron podejmuje tematykę ogólnokrajową, reszta to dodatek regionalny), Super Express (tabloid ? teksty sensacyjne, szokujące zdjęcia), Dziennik Polska Europa Świat (dziennik polityczno-społeczny), Rzeczpospolita (obszerny dział poświęcony prawu i gospodarce, publicystyka)

? tygodniki: Polityka, Wprost, Newsweek, Przekrój
? radio: RMF FM, Radio ZET, Program I Polskiego Radia, Program III Polskiego Radia (Trójka)
? telewizja: TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN, TVP Info
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa