WOS ściąga - Formy Państw niedemokratycznych | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Formy Państw niedemokratycznych PDF Drukuj Email


SYSTEM TOTALITARNY
 


SYSTEM AUTORYTARNY
 


Władza:
 
Rządząca partia dominuje nad wszystkimi dziedzinami życia
 
Zmonopolizowanie władzy przez jedna partię (system monopartyjny), zwykle kierowaną dyktatorsko przez jednego wodza
Zniesienie podziału władz (pluralizmu)
Kult wodza (np. Hitler, Stalin)
Istnienie jednej ideologii (?jedynie słusznej?); indoktrynacja
 
Władze totalitarne w pełni kontrolują armię, która może w każdej chwili spełnić rolę środka przemocy wobec społeczeństwo
Systematyczne stosowanie terroru wobec osób i grup uznanych za przeciwników
 
Władza:
 
Koncentracja władzy politycznej ? istnienie przywódcy lub wąskiej grupy osób, które sprawują władzę
 
 
Ograniczony pluralizm ? silna partia ma znaczną przewagę nad słabszymi. Elita władzy świadomie dokonuje podziału władzy.
 
 
 
Często wojskowi zajmują większość stanowisk w organach państwa
- Represje dotyczą tylko radykalnej opozycji
 


Społeczeństwo:
 
Totalna kontrola policyjna - także nad prywatnym życiem obywateli
Rozbudowany aparat tajnej policji służącej kontroli i terroryzowania społeczeństwa (państwo policyjne)
 
 
Ideologia totalitarna pragnie narzucić obywatelom gusta estetyczne, modę
 
Monopol środków przekazu ? pozostają one pod kontrolą władz
 

 
Społeczeństwo:
 
Państwo nie ingeruje w życie prywatne obywateli
Wielka swoboda w gospodarce, nauce pod warunkiem, że obywatele nie mieszają się do polityki (państwo ma monopol TYLKO na politykę)
 
Różne obszary życia (np. kultura, sztuka) mogą rozwijać się niezależnie
 
Niezależność prasy (brak cenzury prewencyjnej, istnieje jednak cenzura represyjna)
 
Gospodarka:
 
Gospodarka centralnie sterowana
 


  Gospodarka:
 
Działalność gospodarcza jest pozostawiona obywatelom, którzy chcą się nią zajmować (może istnieć własność prywatna)
 
Przykłady państw totalitarnych:
Związek Sowiecki (jako pierwszy)
Włochy Benito Mussoliniego
Hitlerowska III Rzesza
Chiny Mao Zedonga
obecnie: Korea Pn.
 
Przykłady państw autorytarnych:
Hiszpania za władzy generała Franco
Chile pod wodzą Pinocheta
współcześnie: kraje Bliskiego Wschodu, a także: Uzbekistan, Angola
 
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa