Promulgacja | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Promulgacja PDF Drukuj Email

Promulgacja - ogłoszenie aktu normatywnego. Aby prawo mogło obowiązywać musi zostać uchwalone zgodnie z właściwą procedurą, a następnie należycie ogłoszone (czyli promulgowane). Do ogłoszenia aktów normatywnych służą tzw. organy promulgacyjne. W Polsce to:

Dziennik Ustaw - gdzie publikuje się ustawy, rozporządzenia, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz umowy międzynarodowe, uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra, ponadto akty prawne dotyczące stanu wojny, powszechnej lub częściowej mobilizacji, użycia Sił Zbrojnych do obrony RP itp., a ustawy szczególne mogą wprowadzić obowiązek publikowania w Dz.U innego rodzaju aktu prawnego (np. obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów)).

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - tutaj publikuje się zarządzenia, postanowienia oraz inne akty normatywne nie mające charakteru prawa powszechnie obowiązującego.

Ponadto w każdym województwie funkcjonuje "Dziennik Urzędowy Województwa XXXXXXXXX" gdzie publikuje się akty prawa miejscowego.

specyficzna grupa aktów powszechnie obowiązujących. Posiada wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który wydał dany akt.

Muszą być one zgodne ze wszystkimi aktami powszechnie obowiązującymi.

Wydawane są przez organ samorządu terytorialnego: sejmik województwa, radę powiatu, starostę, radę gminy, wójta, burmistrza czy prezydenta miasta i terenowe organy administracji (wojewodę).

W kościele katolickim promulgacji dokonuje się w dzienniku urzędowym "Acta Apostolicae Sedis".

 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa