Polskie symbole narodowe i ich historia | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Polskie symbole narodowe i ich historia PDF Drukuj Email

Pochodzenie nazwy Polska

Istnieje kilka teorii na powstanie nazwy Polska. Według jednej z teorii nazwa ta wywodzi się od plemienia Polan, zamieszkującego tereny obecnej Wielkopolski, natomiast według innej ziemia Polan była nazywana ziemią polską, co oznaczało ziemię polną. W ten sposób powstała nazwa Polska.
W przeszłości używano łacińskich określeń terra Polonia ? ziemia Polska lub Regnum Polonia ? Królestwo Polskie. Nazwa Polska zaczęła być używana w odniesieniu do całego państwa w XI wieku. Słowo rzeczpospolita oznacza rzecz publiczną (wspólną dla wszystkich) lub republikę i pochodzi od łacińskiego zwrotu res publica. Słowo republika, nie jest używane w języku polskim w odniesieniu do Polski. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jedyną urzędową nazwą kraju jest Rzeczpospolita Polska, a nazwa "Polska" nie pojawia się w żadnym obecnie obowiązującym polskim akcie prawnym. Wśród legend dotyczących powstania państwa polskiego, najbardziej popularną jest opowieść o Lechu, Czechu i Rusie. Natomiast za legendarnego założyciela dynastii piastowskiej (a więc korzenii państwowości polskiej) uznawany jest Piast, natomiast półlegendarni protoplaści dynastii to Siemowit, Lestek i Siemomysł.

Barwy narodowe i flaga państwowa

- Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, barwami narodowymi są kolory biały i czerwony. Dokładniej barwy RP określone są w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej, która mówi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

- Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792, podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej. Po raz pierwszy polskie barwy zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831. Po odzyskaniu niepodległości barwy narodowe uchwalił Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski 1 sierpnia 1919.

- Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, flagą jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

- Modyfikacją flagi państwowej z godłem jest bandera wojenna ustanowiona ustawą z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie tej określono, że "banderą wojenną jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 1:2,1. Głębokość wcięcia pomiędzy językami jest równa połowie szerokości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2:5".

- Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy.

Hymn i pieśni uroczyste

- Najstarszą polską pieśnią patriotyczną (XIII w.) jest Bogurodzica. Pieśń ta była hymnem dynastii Jagiellonów, a znaczenie hymnu utraciła w drugiej połowie XVI wieku. Inne polskie pieśni narodowe to: "Rota", autorstwa Marii Konopnickiej, która powstała w 1908 roku, jako sprzeciw wobec germanizacji ludnośći polskiej w zaborze pruskim a także "Pierwsza Brygada" - i inne pieśni znane z Legionów Piłsudzkiego oraz pieśni partyzanckie i żołnierskie" z okresu II wojny światowej.

- Oficjalnym hymnem Rzeczpospolitej Polskiej od 26 lutego 1927 r. jest Mazurek Dąbrowskiego. Autorem słów tej pieśni, której pierwotna nazwa brzmiała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech jest Józef Wybicki, natomiast autor melodii jest nieznany.

Herb państwowy

- Konstytucja RP mówi, iż godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Przyjmuje się, że jest to orzeł Bielik. Pod koniec 1989 roku przywrócono herb Polski przedstawiający ukoronowanego orła. Wzór Orła przyjęto 9 lutego 1990 roku.

- Forma graficzna orła zmieniała się przez wieki. Dzisiejsza jego forma, przyjęta w 1927 (projekt profesora Zygmunta Kamińskiego), jest wzorowana na orle z epoki Stefana Batorego.

- Najwcześniejszy zachowany wizerunek orła w koronie, widnieje na denarach Bolesława Chrobrego. Orzeł występował na monetach i pieczęciach książąt piastowskich, tarczach i chorągwiach od XII wieku. Jako oficjalne herb całego państwa polskiego zaczął być używany od 1295. przez Przemysła II.

- W okresie Polski Ludowej Godło RP stanowił orzeł bez korony.

- Jego aktualny wygląd to: biały, jednogłowy orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo na tle czerwonej, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej. Barwy bieli i czerwieni są barwami Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi ustawowo.

- Współcześnie jest to chroniony prawem symbol państwa polskiego. Jego wizerunek widnieje na budynkach administracji państwowej wszystkich szczebli. Jest obecny w szkołach oraz sądach. Ponadto jest reprezentowany na awersach polskich monet, a także strojach polskich sportowców.

Katoliccy patroni Polski

- Najczęściej wymieniani patroni Polski to: Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, Św.Wojciech, Św. Stanisław ze Szczepanowa, Św. Jadwiga Królowa, Św. Kazimierz Jagiellończyk, św. Andrzej Bobola, Św. Jadwiga Śląska oraz Święta Kinga.

Autor: Karol Macios, Paweł Nowak
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa