Podział polityczny świata | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Podział polityczny świata PDF Drukuj Email
Państwo to organizacja polityczna społeczeństwa zamieszkałego na określonym terytorium z wyznaczonymi granicami państwowymi. Główną składową państwa jest suwerenna i hierarchiczna władza dysponująca aparatem przymusu.

Największe państwa świata

to m.in. : Rosja, Kanada, Chiny, USA, Brazylia, Australia.

Najmniejsze państwa świata

to m.in. : Watykan, San Marino, Lichtenstein,  Andora, Malta, maleńkie państwa w Oceanii (np. Nauru, Palau, Saint- Vincent).

Rodzaje państw

a) narodowe (np. Polska);
b) wielonarodowe (np. Rosja);
c) państwa, w których większość społeczeństwa wyznaje jedną religię (np. Irlandia);
d) wielowyznaniowe (np. Indie);
e) państwa, w których obowiązuje jeden język urzędowy (np. Niemcy);
f) państwa, w których obowiązuje kilka języków urzędowych (np. Szwajcaria).

Podział państw

a) ze względu na ustrój terytorialny: państwa unitarne (np. Węgry); państwa federacyjne (np. USA);
b) ze względu na formę rządzenia: monarchie (np. Arabia Saudyjska); republiki (np. Szwecja);
c) ze względu na zakres swobód obywatelskich: państwa demokratyczne (np. Czechy); państwa dyktatorskie (np. Syria).
  • Każde państwo na wytyczone granice. Rozróżniamy granice lądowe i morskie.
  • W Europie tylko granice Szwajcarii, Holandii i francuski- hiszpańska nie zmieniały się od 400 lat. Większość granic państwowych w Europie została zmieniona po II wojnie światowej po rozpadzie ZSRR i Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii i Czechosłowacji. W 1990 roku NRD zastała przyłączona do NRF. W 1991 roku ZSRR rozpadł się na15 samodzielnych państw. Na obszarze Jugosławii powstało 5 państw, a 1993 roku Czechosłowacja podzieliła się na Czechy i Słowację.
  • W wyniku dekolonizacji niezależność polityczną uzyskała większość państw afrykańskich. Większość tych państw pozostaje nadal w zależności od byłych metropolii (= neokolonializm).
  • Najliczniejszym narodem nie posiadającym własnego państwa są Kurdowie mieszkający w Kurdystanie oraz Tybetańczycy.
  • W Europie o niepodległość walczą Baskowie w Hiszpanii. Do konfliktów dochodzi również między Walonami a Flamandami w Belgii. W Kanadzie silne tendencje separatystyczne budzą się u mieszkańców francuskojęzycznego Quebecu.
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa