Poziom rozszerzony. Arkusze z WOSU z 2009 roku
Poziom rozszerzony. Arkusze z WOSU z 2009 roku

Matura z WOS - Maj 2009 poziom rozszerzony

Pobierz arkusze maturalne z WOS z Maja 2009 roku
Arkusze Maj 2009 poziom rozszerzony

Matura próbna z WOS - Styczeń 2009 poziom rozszerzony

Pobierz arkusze maturalne z WOS z matury próbnej, dla poziomu rozszerzonego roku 2009:
Arkusze styczeń 2009 poziom rozszerzony