Czynniki narodowotwórcze
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Czynniki narodowotwórcze PDF Drukuj Email
Kształtowanie się narodów jest rezultatem procesu historycznego, na którego przebieg wpływa wiele czynników. Czynniki te dzieli się na obiektywne i subiektywne, zakładając ich współzależność i wzajemne oddziaływanie na siebie.
? Do obiektywnych czynników narodowotwórczych zalicza się wspólnotę pochodzenia, języka, terytorium, kultury, życia gospodarczego i politycznego.
? Czynnikami subiektywnymi są zjawiska należące do sfery świadomości narodowej.
Do obiektywnych czynników narodowotwórczych należy także wspólnota zwyczajów i kultury. Obejmuje ona szeroki kompleks zjawisk dających poczucie jedności oraz integrujących narody na płaszczyźnie uznawanych wartości kulturowych. Etniczne definicja narodu w samym centrum wspólnoty kulturowej stawiają nie tylko reprezentacyjną kulturę narodu (literaturę piękną, sztukę, muzykę poważną), ale także kulturę ludową, tradycje i obyczaje oraz wierzenia religijne.
Tak szeroko ukształtowana wspólnota kultury określa w sposób trwały tożsamość narodową.
Do subiektywnych czynników narodotwórczych nalezą powstanie i rozwój samoświadomości narodu oraz przekonanie zbiorowości ludzi, że tworzą wspólnotę narodową.
Państwo narodowe będące wynikiem historycznego rozwoju, samo staje się czynnikiem narodotwórczym na dalszych etapach ewolucji narodu.
Biorąc pod uwagę obiektywne i subiektywne czynniki narodotwórcze, można przyjąć następującą definicję narodu:
Naród jest trwałą, historycznie ukształtowaną wielką zbiorowością ludzi stanowiącą wspólnotę pochodzenia, języka, terytorium, kultury oraz życia gospodarczego i politycznego. Wspólnota ta ma ukształtowaną świadomość narodową wyrażającą się w poczuciu odrębności i tożsamości, uznawaniu siebie jako naród, nazwie własnej narodu, symbolach i wartościach, lojalności i solidarności zbiorowej oraz woli zachowania jedności i niezależności narodowo ? państwowej.
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa