start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Typy rodzin PDF Drukuj Email

Typy rodzin ze względu na wielkość:

• mała (rodzina nuklearna) – dwa pokolenia (rodzice i dzieci)
• duża – 3 lub więcej pokoleń starszych historycznie (dziadkowie, rodzice, wnuczkowie)

Typy rodzin ze względu na tzw. dopełnienie socjologiczne:

• pełna – rodzice + dzieci
• niepełna – składa się z samych rodziców albo też jeden z rodziców i dziecko

Typy rodzin w zależności od hierarchii poważania i znaczenia w rodzinie:

• patriarchalna – rodzina z dominującą pozycją mężczyzny (ojca)
• matriarchalna – dominującą pozycję w rodzinie zajmuje kobieta
• egalitarna – małżonkowie mają równe prawa i obowiązki

Typy rodzin w zależności od dziedziczenia nazwiska i majątku, pozycji społecznej:

• patrylinearna – dziedziczenie w rodzinie następuje po ojcu (w linii męskiej)
• matrylinearna – dziedziczenie następuje po matce (zjawisko to występuje w społeczności żydowskiej)
Tezy potwierdzające, że rodzina jest podstawową komórką społeczną:
• historycznie najstarsza forma życia społecznego
• najpowszechniejsza grupa społeczna (ponieważ jej członkiem jest z reguły każdy człowiek)
• jest podstawą istnienia społeczeństwa (zapewnia jego ciągłość poprzez wychowywanie potomstwa)

Przynależność do danej rodziny jest automatyczna (jej członkami stajemy się z racji urodzenia). Władza rodzicielska wygasa wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletniości.

Powinowactwo – związek rodzinny pomiędzy małżonkiem, a krewnymi współmałżonka.
Powodami ustania małżeństwa są:
- śmierć jednego z małżonków (lub uznanie go za zmarłego)
- rozwód – jest orzekany przez sąd okręgowy gdy nastąpił trwały rozkład więzi duchowej i fizycznej między małżonkami i nie ma nadziei na jego wznowienie.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© biuro(at)www.wos.org.pl

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa