Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Problemy moralne współczesnego społeczeństwa PDF Drukuj Email

Aborcja

Sztuczne przerwanie ciąży; aborcji można dokonać przez zabieg chirurgiczny lub w sposób farmakologiczny.
W Polsce dopuszcza się możliwość wykonania aborcji w szpitalu, na pisemną prośbę kobiety, gdy:
• ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki
• płód jest ciężko upośledzony lub nieuleczalnie chory na dolegliwość zagrażającą jego zdrowiu
• ciąża jest wynikiem gwałtu

Za problemem aborcji kryje się konflikt dwóch najważniejszych wartości współczesnego społeczeństwa – wolność jednostki i prawo do życia

Eutanazja

Zabójstwo człowieka nieuleczalnie chorego, który cierpi, na jego żądanie lub pod wpływem współczucia do niego.

Rodzaje eutanazji

• eutanazję czynną – śmierć jest spowodowana określonym działaniem np. wstrzyknięciem trucizny
• eutanazję bierną – śmierć następuje na skutek zaniechania terapii podtrzymującej życie (odłączenie od aparatury)

Korupcja

Nadużywanie stanowisk publicznych dla osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych.

Formy korupcji

• przekupywanie urzędników w celu uzyskania korzystnej decyzji (łapówkarstwo)
• płatna protekcja (pomoc, poparcie) przy obsadzaniu stanowisk
• wykorzystywanie środków budżetowych dla osiągnięcia korzyści lub celów prywatnych
• handel wpływami (np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów)
• nepotyzm

Genetyka

Współcześni ludzie muszą sobie odpowiedzieć na pytanie o granice dopuszczalnej medycznej ingerencji. Szczególnie gorące dyskusje wzbudza klonowanie. Wiele państw wprowadziło surowe kary za próby klonowania zarodków ludzkich – zarówno w celach reprodukcyjnych jak i terapeutycznych (np. w przeszczepach).

Ochrona środowiska

Liczne organizacje i ruchy ekologiczne zwróciły uwagę na cenę, jaką płacimy za industrializację.
Popularne staje się hasło zrównoważonego rozwoju, – czyli takiego, który opierałby się na ostrożnej i przemyślanej eksploatacji zasobów naturalnych i podejmowaniu ciągłych wysiłków dla ich odnowienia. Problemy ekologiczne w krajach słabo rozwiniętych są często znacznie poważniejsze niż w państwach bogatszych. Wynika to z metod gospodarowania (rabunkowa eksploatacja zasobów) jak i z ubóstwa, które nie pozwala na prowadzenie kosztownej polityki proekologicznej.

Eksport zagrożen

Godzenie się przez ubogie kraje na przenoszenie na swoje terytorium szkodliwej produkcji lub składowanie niebezpiecznych odpadów z Zachodu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »