Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Władza PDF Drukuj Email
Możliwość narzucenia własnej woli komuś innemu

Władza polityczna

Zdolność do podejmowania i egzekwowania decyzji dotyczących całego społeczeństwa.

a) narzuca ogólne reguły postępowania (przepisy prawne)

b) pilnuje ich przestrzegania

c) dba o bezpieczeństwo wspólnoty

d) dokonuje w niej dystrybucji różnego rodzaju dóbr

Źródła władzy

a) podmiot władzy - osoba rządząca

b) przedmiot władzy - osoba podległa

c) płaszczyzna interakcji - na niej odbywa się rządzenie

Podział władzy (według Maxa Webera)

a) władza legalna - określana przez prawo np. demokratyczna

b) władza tradycyjna - np. monarsza

c) władza charyzmatyczna - podmiotem jest przywódca charyzmatyczny

Władza może opierać się na

a) sile - posłuszeństwo wynika ze strachu przed przymusem

b) autorytecie - posłuszeństwo wynika z zaufania

Pogląd anarchistów na władzę

Bez państwa i władzy opartej na przymusie ludzie żyliby bardziej szczęśliwie i zgodnie - utopia: jest to możliwe tylko w małych wspólnotach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »