start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Sejm jego organy i struktura PDF Drukuj Email

Organy sejmu

Marszałek Sejmu – wybierany z grona posłów na pierwszym posiedzeniu. Jest drugą po prezydencie osobą w państwie. Kompetencje marszałka Sejmu:
• zastępuje Prezydenta w razie niemożliwości sprawowania przez niego urzędu
• zwołuje i prowadzi posiedzenia Sejmu
• zarządza wybory prezydenckie
• przewodniczy obradom Zgromadzenia Narodowego
• reprezentuje parlament na zewnątrz
Prezydium Sejmu – składa się z Marszałka Sejmu i wicemarszałków
Konwent Seniorów – składa się z Prezydium Sejmu, przewodniczących klubów parlamentarnych i kół poselskich
Komisje sejmowe – rozpatrują projekty ustaw i przygotowują opinie na posiedzenia plenarne, kontrolują wykonywanie ustaw i uchwał przez organy państwowe i samorządy. Komisje dzieli się na: stałe (funkcjonujące przez całą kadencję; zajmują się poszczególnymi działami spraw państwa np. komisja budżetowa, administracji i spraw wewnętrznych itp.), nadzwyczajne (powołane w przypadku określonej potrzeby; po zakończeniu prac ulegają rozwiązaniu) i śledcze (do zbadania określonej sprawy z prawem przesłuchania osób, zgodnie z kodeksem postępowania karnego – komisja ta dysponuje szczególnymi uprawnieniami).


Zasada rozdzielności mandatu i innych funkcji publicznych mówi o tym, iż posłowie i senatorowie nie mogą łączyć mandatu m.in. z funkcją: Prezydenta RP, prezesa NIK-u, prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka KRRiTV, ambasadora, sędziego, prokuratora, urzędnika UOP-u, policjanta, zawodowego żołnierza, funkcją w administracji rządowej (np. nie można być wojewodą, należeć do Straży Granicznej, urzędu celnego, statystycznego itp.).

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© biuro(at)www.wos.org.pl

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa